Website Banner
โครงการมูลนิธิปิยะมิตรในปี 2556
 วันที่  โครงการ สถานที่  งบประมาณ ของบริจาค
 11 ม.ค. 56 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา ผอ. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
12,182  อุปกรณ์กีฬา
12 ม.ค. 56   โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
เนื่องในวันเด็ก
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 
4,870 อุปกรณ์กีฬา 
12 ม.ค. 56  โครงการมอบเงินสด
เนื่องในวันเด็ก
เพื่อเป็นค่าอาหารจัดงาน 
สำนักงานเทศบาลนครยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา
5,000 เงินสด
12 ม.ค. 56  โครงการมอบ กระเป๋าเป้นักเรียน
พร้อมเครื่องเขียน และ
ของอุปโภค บริโภค
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ต.หินดาด
 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
24,282   
12 ม.ค. 56  โครงการมอบเงิน
ค่าเลี้ยงปีใหม่
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี  3,000  เงินสด
11 ก.พ. 56  โครงการมอบ
เครื่องเล่นสนาม
ให้โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
มอบเครื่องเล่นสนามให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือจ.แม่ฮ่องสอน 
 23,000 เงินสด
26 ก.พ. 56  โครงการมอบของ
ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนเด็กเพื่อชีวิต จ.เชียงใหม่
มอบของอุปกรณ์กีฬา สมุด เครื่องเขียน
ให้โรงเรียนเด็กเพื่อชีวิต จ.เชียงใหม่
15,753 เงินสด
27 ก.พ. 56  โครงการมอบของใช้
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
มอบของอุปโภค บริโภค
ให้ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จำนวน 18 ชุด
 7,526 ร่วมกับฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10 สถาบันพระปกเกล้า
1 มี.ค. 56  โครงการจัดดอกบัวญี่ปุ่น 
ที่บุษบก
หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น
และหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์
จัดดอกบัวญี่ปุ่น
 ที่บุษบกหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น
และหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์
วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี 
76,553 ร่วมกับคุณชาญชัย พงษ์ภัสสร
บริจาค 10,000.-
และฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10 สถาบันพระปกเกล้า
 2 มี.ค. 56 โครงการมอบของให้โรงเรียน
บ้านดงบาก จ.อุบลราชธานี
มอบเครื่องเขียน
ของอุปโภคบริโภค
 คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบาก จ.อุบลราชธานี
67,601  ร่วมกับฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10 สถาบันพระปกเกล้า 
 3 มี.ค. 56 โครงการมอบ
อุปกรณ์กีฬา
มอบอุปกรณ์กีฬาให้ทหาร 
ช่องสะงำ จ.อุบลราชธานี
19,646 ร่วมกับฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10 สถาบันพระปกเกล้า 
และร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ของ รพ.ค่ายกฤษสีวะรา จ.สกลนคร
24 พ.ค. 56 โครงการร่วมทำบุญ
สร้างพระประธาน
ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน
โดยการเขียนแผ่นทอง
ณ วัดป่าเทพนิมิตร ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 19,646 เงินสด
28 พ.ค. 56  โครงการมอบ
อุปกรณ์กีฬา 
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย 13,552  อุปกรณ์กีฬา
30 พ.ค. 56   โครงการมอบ
รถเข็นผู้พิการ
มอบให้คุณยายสมบาน
อายุ 76 ปี จ.สุรินทร์ 
5,200  รถเข็น
30 พ.ค. 56  โครงการสนับสนุนทุนเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.ศิริราช รุ่นที่4 ปี2556 สนับสนุนทุนเรียนผู่ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่4 ปี2556 
 392,264 เงินสด
29 มิ.ย. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
กระเป๋าเป้ สมุด ของเครื่องใช้ ขนม และนม และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงเรียนบ้านธารทอง ต.บ้านธารทอง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,
โรงเรียนบ้านวังลาว ต.เวียง
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
55,730  อุปกรณ์กีฬา
และเงิน
27 ก.ค. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
ชุดลูกเสือเนตรนารี กระเป๋าเป้ พร้อมเครื่องเขียน และหนังสือต่างๆ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง3 ต.นิคมสร้างคนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ  43,706 อุปกรณ์กีฬา
และเงินสด
21 ส.ค. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์
และ ตชด. สหธนา
ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
79,446  อุปกรณ์กีฬา
6 ก.ย. 56  โครงการมอบอุปกรณ์
และรถพยาบาล
มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) แม่สาย จ.เชียงราย 682,000   รถ และเงินสด
 7 ก.ย. 56 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านสองคอน ต.ป่าขาม
อ.หว้านใหญ่ จ.มหาสารคาม 
16,334 อุปกรณ์กีฬา
24 ก.ย. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง,
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง
 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
และโรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
33,444 อุปกรณ์กีฬา
28 ก.ย. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่  24,274 อุปกรณ์กีฬา
13 ต.ค. 56  โครงการมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไต มอบเงินช่วยเหลือค่าฟอกไต
ให้นายโต กันทะรส สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 เป็นเงิน 4000 บาท ต่อสัปดาห์
4,000 เงินสด
16 ต.ค. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้ สมุด
ของเครื่องใช้ ขนม นม
และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
โรงเรียนหนองเอี่ยน ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  63,537 อุปกรณ์กีฬา, กระเป๋าเป้, ชุดเครื่องเสียง, สมุด, ของใช้ ขนม นม
ร่วมกับ กรมทหารราบที่3 ค่ายกฤษสีวะรา
1 พ.ย. 56 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้ พร้อมของเครื่องใช้ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ จ.กาญจนบุรี 13,888 อุปกรณ์กีฬา
และเงินสด
6 ธ.ค. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในบ้านซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขาชกรรจ์ จ.สระแก้ว 13,232 อุปกรณ์กีฬา ร่วมกับสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กทม ภาค310 เอ2
13 ธ.ค. 56 โครงการมอบความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต  นายโต กันทะรส จ.เชียงราย  4,000 เงินสด
21 ธ.ค. 56  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้ สมุด ของเครื่องใช้ ขนม นม ผ้าห่ม และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 55,270 อุปกรณ์กีฬา
 และเงินสด

21 ธ.ค. 56   โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา และฮีตเตอร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 21,552 อุปกรณ์กีฬา
และเงินสด
 
Current Pageid = 9