Website Banner
โครงการมูลนิธิปิยะมิตรในปี 2555
 วันที่  โครงการ สถานที่  งบประมาณ ของบริจาค
 14 ม.ค. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
เนื่องในวันเด็ก
บ้านดอยสะโง้ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 6,397 อุปกรณ์กีฬา
14 ม.ค. 55   โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
เนื่องในวันเด็ก
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 
7,850 อุปกรณ์กีฬา 
14 ม.ค. 55  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา และนม
เนื่องในวันเด็ก
ศูนย์เยาวชนเตชะวนิช บางซื่อ กทม.
เขตตลิ่งชัน กทม.
4,312 อุปกรณ์กีฬา
และนม
14 ม.ค. 55  โครงการมอบเงินสดเนื่องในวันเด็ก
เพื่อเป็นค่าอาหารจัดงาน
สำนักงานเทศบาลนครยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา
5,000 เงินสด
14 ม.ค. 55  โครงการมอบนมกล่องสำหรับแจก
เนื่องในวันเด็ก
ศูนย์เยาวชนชัยพฤกมาลา
ตลิ่งชัน กทม.
1,000  นม
17 ม.ค. 55  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา รร.อนุบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีษะเกษ
 6,076 เงินสด
26 ก.พ. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
เครื่องทำน้ำเย็น ตุ๊กตา
ทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
นม ขนม ถุงเท้า เครื่องเขียน
กระเป๋านักเรียน เวชภัณฑ์ยา ขนม
หนังสือเสริมทักษะการเรียน และเสื้อผ้า
รร.ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
82,354 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ
รพ.ค่ายสีวะรา จ.สกลนคร
30 มี.ค. 55  โครงการมอบอุปกรณืกีฬา รร.บ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 6,600 อุปกรณ์กีฬา
27-28 เม.ย. 55  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม. 137,560 อุปกรณ์กีฬา
6 พ.ค. 55 โครงการมอบอาหารแห้ง
ข้าวสาร และเสื้อผ้าใช้แล้ว
รร.วัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.เอกราช
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

รับบริจาค
8 พ.ค. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
ข้าวสาร ผ้าห่ม
รร.วัดถ้าองจุ ต.บ้านนา
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
14,726 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ
รพ.ค่ายกฤษสีวะรา จ.สกลนคร และฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10 สถาบันพระปกเกล้า
8-9 มิ.ย. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง กระป๋อง รองเท้า หมู่บ้านกองมุงเมือง ต.หมอกจำแป้ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 37,146
20 ก.ค. 55 โครงการสนับสนุนอาหาร
 อุปกรณ์การสอน และอุปกรณ์กีฬา
รร.บ้านเหล่าคราม ต.คำฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
99,171 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ
รพ.ค่ายกฤษสีวะรา จ.สกลนคร
3 ก.ย. 55  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา รร.บ้านแม่ออกเหนือ
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
48,472 อุปกรณ์กีฬา
8 ก.ย. 55 โครงการสนับสนุนการศึกษา
นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา, อุปกรณ์การศึกษา
เพื่อใช้เป็นวัสดุการเกษตร
รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล อ.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 402,010 บริจาคอาหาร อุปกรณ์การศึกษา วัสดุการเกษตร
ร่วมกับฝ่ายสาธารณะกุศล ปศส.10
สถาบันพระปกเกล้า
16 ก.ย. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
กองร้อยทหารราบที่ 3113 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 37 ฐานปฏิบัติการบ้านไอร์แยง หมู่3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 18,474  อุปกรณ์กีฬา
22 ก.ย. 55 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา 
ของบริโภค อุปโภค
กระเป๋านักเรียน และเครื่องเขียน
รร.ชุมชนบ้านม่วงไข่ จ.มุกดาหาร 13,322 อุปกรณ์กีฬา
22 ก.ย. 55  โครงการซ่อมบ้านประชาชน
สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน
บ้าน นางขวัญ ไชยรส 
82 ม.11 ต.นิคมคำสร้อย
 อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
30,000 เงินสด
22 ก.ย. 55  โครงการฝึกอาชีพการสานตะกร้า จากเส้นพลาสติกแก่นักเรียน รร.บำรุงพงค์อุปถัมภ์ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 171,450 อุปกรณ์กีฬา
พร้อมของแจกเด็ก
3 พ.ย. 55 โครงการสนับสนุนเตียงผู้ป่วย
และอุปกรณ์การแพทย์
รพ.คีริมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 449,500 เงินสด
3 พ.ย. 55 โครงการบริจาดเครื่องตัดถ่าง มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
140,000 เงินสด
4 พ.ย. 55 โครงการทอดกฐินสามัคคี
เพื่อเปลี่ยนหลังคาโบสถ์
วัดเจดีย์งาม บ.เจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา 568,822 กรมวิชาการเกษตรฯ (ผอ.ดิเรก) ร่วมบริจาค 132,822 บ.
15 ธ.ค. 55 โครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร 143,500 อุปกรณ์การแพทย์
16 ต.ค. 56  โครงการ ปศส.10 รวมใจต้านภัยหนาว
ห้องน้ำชาย 4ห้อง เครื่องเขียน
นม ขนม ผ้าห่มเด็ก ครู ชาวบ้าน
รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้านักเรียน กระเป๋าเป้นักเรียน ถาดใส่อาหาร และอุปกรณ์กีฬา : ฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ
รร.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ บ.หนองครอง ต.กกปลาซิว
อ.ภูพาน จ.สกลนคร
238,860 ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ
รพ.ค่ายกฤษสีวะรา จ.สกลนคร
27 ธ.ค. 55  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา วัดบวรมงคล กทม. 14,454 อุปกรณ์กีฬา
 
Current Pageid = 11